Friluftsliv

 
 

«Ved siden av deg knitrer det fra bålet, kaffen trekker og er snart klar. Foran deg ligger vannet blikkstille. Ørreten er aktiv, og etterlater seg ringer i vannskorpen hver gang den er oppe og snapper en Sub Imago…» Velkommen til et eldorado for friluftsliv!

I Namsskogan forblir ikke slike øyeblikk en drøm. Store områder ligger og venter på deg, de fleste lett tilgjengelig fra skogsbilvei eller stier. Likevel er opplevelsen av å være i villmarka, langt fra kjas og mas umiddelbar. Med sin enkle tilgjengelighet er områdene som skapt for et aktivt friluftsliv.

Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn. Det meste av disse arealene er statsallmenninger der Namsskogan Fjellstyre forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjaktsmåviltjakt og fiske. Namsskogan Fjellstyre samarbeider med Statskog med å legge til rette for at flest mulig kan benytte statsgrunn til friluftsliv.

Naturen i Namsskogan varierer med dype daler, skogsterreng og høyfjellsområder. I

nord-øst finner du Børgefjell Nasjonalpark, og en av inngangsportene til nasjonalparken er på Smalåsen. I nord-vest ligger blant annet Gåsvatna, med flere utleiehytter fra Fjellstyret i nærheten, et flott område til både vandring, jakt og fiske. Midt i Namsskogan ligger Steinfjellet, fylkesvei 773 går tvers over fjellet og gir enkel tilgang til hele området.

Lengst sør finner du Skorovas, den tidligere gruvelandsbyen er nå et ypperlig utgangspunkt for friluftsaktiviteter. Blant annet finner du merkede turistforeningsstier i et lettgått og vakkert område!

Ørretfiske i Namsskogan l Storviltjakt i Namsskogan l Småviltjakt i Namsskogan I Fjellvandring I Børgefjell