Småviltjakt i Namsskogan

 
 

Namsskogan Fjellstyre forvalter jaktområder som til sammen dekker omtrent 585.000 dekar. Fra storfuglterreng i lavlandet til li -og fjellrypeterreng høyere opp. Jaktstart 10.09. uten hund og 15.09. med hund. I regulert periode 10.09.-30.09 selges et bestemt antall kort til utenbygdsboende. Ca 85-90 % av alt kortsalg går til utenbygdsboende.

Namsskogan Fjellstyre og Statskog SF samarbeider om småviltjakta i Namsskogan slik at sesongkort kjøpt på Fjellstyrets- eller Statskogs områder i Namsskogan i regulert periode 10.-30.09., gjelder på alle statsskoger og statsallmenninger i Namsskogan, samt også Moen kommuneskog fra og med 01.10.

Foto: Jarle Fløan

Foto: Jarle Fløan

For jakt UTEN HUND opphører søknadsprosessen fra og med jaktåret 2011. I stedet legges ca. 15. april et nærmere bestemt antall kort ut for salg på vår småviltjaktside på www.inatur.no. Kortene som legges ut er ukekort.

For jakt MED HUND er jaktområdene delt inn i 6 jaktområder, og den som får tildelt kort får jaktrett på ett av de 6 områdene i regulert periode. For  jakt med hund gjelder en søknadsfrist 1. april. 

Dagskvote på hønsefugler fastsettes ca. 25/8 hvert år.

Se komplette jaktregler her.

Priser for småviltjakt i regulert periode (30/9-24/9) fra 01.04.15

Screen Shot 2018-12-21 at 10.37.20.png
 

*) Jaktkortprisene ovenfor inneholder et depositum på kr 200, som tilbakebetales når jaktrapport er innlevert. Frist for innlevering av jaktrapport er 5.oktober. Jaktrapportskjema finner du her på fjellstyret sine hjemmesider.

Fra 25.09. er kortet gyldig både på Fjellstyret og Statsskog sine områder i Namsskogan (både sesongkort som er solgt i regulert periode og kort som er solgt etter 24.09.)

priser.png
 

For ytterligere informasjon og kjøp av jaktkort, se www.inatur.no, eller kontakt fjellstyret på telefon: 41 55 81 76

tiur-på-spill-jarle.jpg

Jakt på Namdal Bruk sine eiendommer

Namdal Bruk har også mange store småviltterreng som leies ut etter litt forskjellige vilkår alt etter sesong og kvalitet. Noen leies ut til jaktlag på avtalt periode, andre selges som individuelle jaktkort. Vi tilbyr overnatting på noen av våre produkter.

Namdal Bruk sin hjemmeside