Storviltjakt i Namsskogan 

 
 

Et elggevir i gull finner du i kommunevåpenet til Namsskogan. Om ikke alle elggevir er i gull, så er det mang en jeger som sikkert har følt det slik. Namsskogan er kjent for sine mange store elgokser, og for mange er elgjakta årets høydepunkt. I Namsskogan er storviltjakt synonymt med elgjakt!

Namsskogan fjellstyre disponerer 11-12  jaktfelt for elgjakt, som strekker seg fra Brekkvasselv og nordover i kommunen. Terrengene er varierte og består av skogsområder med både gran og furuskog, plantefelt samt høgfjell.

Tildelingen ligger på 1 fellingsrett pr 3-5000 dekar. Det er årlig stor søknad til ledig felt. Ledige jaktfelt lyses ut fra ca 02.04. hvert år med søknadsfrist ca 30.04. Det søkes om jaktfelt på fjellstyrets storviltside på www.inatur.no.Fjellstyret er behjelpelig med mer informasjon om elgjakt på områdene de disponerer.

Sett-elg-oppsummering samt observasjoner høsten 2011 viser at elgstammen har gått noe ned fra 2010. Viltrådet har i møte 16.12.11.foreslått overfor kommunens viltorgan å redusere mål for årlig felling ned til 150 dyr og samtidig satt som mål at irregulær avgang på vei og jernbane ikke skal være over 20 dyr av dette antallet.

Det satses fortsatt på flere tiltak som skal bidra til å øke bestanden igjen: Vinters tid brøytes skogsbilveier slik at de fungerer som ledeveier for elgen. Andre traseer pakkes med snøscooter. Sommers tid fjernes vegetasjon i stor stil langs vei og jernbane. Under jakta er produksjonsdyrene (voksne kyr) hellige.

Elgjakt på Namdal Bruks område.

Namdal Bruk selger elgjakt i et område som er kjent for de store oksene og de fantastiske naturområdene nært Børgefjell. Mye av jakten foregår på teiger over 50.000 daa og dette gir muligheter for løshundjakt og naturopplevelser som bare må oppleves. Namdal Bruk leier ut produkter i to kategorier:

  • Tidsbestemte pakker til jaktlag som ordner alt det praktiske selv

  • Jaktpakker med guider med hunder, høgstandard overnatting og servering fra 2 dager og oppover

For forespørsel om elgjakt til Namdal Bruk, se her.

Elgjaktstatistikk for 2011 for  Region Nord og Region Syd i Namsskogan finner du her.