Nyheim camping

Nyheim Camping ligger like ved E6 og elva Namsen, i kommunesenteret Namsskogan. Nyheim Camping har i alt 17 ulike hytter av varierende størrelse og standard, i tillegg til oppstillingsplass for caravan og telt.

Alle som leier hytte / caravanplass har fri tilgang til dusj og bruk av internett (wlan), samt fiskekort på campingens område.

Priser camping

Caravan: kr. 220,- (+ kr 30,- per døgn for strøm)
Bo-bil: kr. 200.- (+ kr 30,- per døgn for strøm)
Telt kr. 100.- 1 person gående eller sykkel
Telt kr. 120,- 1 person i bil
Telt kr. 140,- 2 personer i bil 
Telt kr. 150,- 3 personer
Telt kr. 160,- 4 personer
Telt kr. 170,- 5 personer
Leie av båt: (2 timer)   kr. 50.-  

Priser hytter

Fra 350 NOK til 1400 NOK pr døgn avhengig av standard og antall senger.

Booking av Nyheim Camping

Kontaktinformasjon:

Tlf: 99 51 65 58
www.nyheimcamping.no
postmottak@nyheimcamping.no

Kart Nyheim Camping

Gasta DesignNyheim camping