Kulturminner tett på naturen

 

Gamle Steinfjellvei

Gamle Steinfjellvei er en gammel ferdselsåre som går mellom Namsskogan -og Røyrvik kommune i Trøndelag. Byggingen av veien startet sommeren 1912, og våren 2013 var det tilsammen 300 mann som arbeidet med veien, i tillegg var det omtrent 200 hester som deltok i arbeidet.

I dag er veien brukt av både innenbygdsboende og turister, og gir et flott utgangspunkt for turer innover fjellet.

På toppen av fjellet kan du ta fotturen sørover etter den gamle historiske «Prestvegen» som gikk mellom Trones og Røyrvik.

Hvis du derimot går nord-øst for veien og kommer like innenfor kommunegrensa til Røyrvik, kan du se den store «Prekstolsteinen» som er gammelt samisk kulturminne.

 
 

Millavassdammen

Ved Millavassdammen finnes en fantastisk rasteplass med et historisk sus over seg. Millavassdammen viser hvordan hvordan en ekte demning bygd av tre ser ut. Området er tilrettelagt med parkering, toalett og gapahuk. I gapahuken henger mye informasjon om tømmerhistorien i Namsskogan og Indre Namdal.

Litt historikk om dammen. 

Namsskogan er en del av den gamle Namse-allmenningen, som var statsallmenning. Allmenningen utgjorde et brudd på forbindelsen mellom det sørlige Norge og Nord-Norge. Siden området var vegløst, var lønnsom skogsdrift med tanke på eksport utelukket i disse områdene.

Gasta Design