Skorovas Gruber AS

Skorovas er en fjellandsby med mye natur og kultur, og det er stor satsing på vinterturisme. Et nytt hyttefelt ble åpnet sommeren 2019, se kart over tomteområdene her.

Skorovas kan tilby:

Helårsaktivitet
Fiske
Fjellvandring
Dagligvarebutikk
Pub
Oppkjørte skiløyper
Rekreasjonsløyper for snøscooter
Hytter og hyttetomter

Kontakt

Daglig leder: Knut Berger
Skorovas Gruber AS, 7892 Trones
Telefon: 941 46 010
E-post: knut@namdalbruk.no

Les mer på Skorovas Gruber sine hjemmesider her.