Skorovas Gruber AS

Skorovas er en fjellandsby med mye natur og kultur, og det er stor satsing på vinterturisme.

Området kan tilby:

Helårsaktivitet
Fiske
Fjellvandring
Dagligvarebutikk
Pub
Oppkjørte skiløyper
Rekreasjonsløyper for snøscooter
Hytter og hyttetomter

Kontakt

Daglig leder: Knut Berger
Skorovas Gruber AS, 7892 Trones
Telefon: 941 46 010
E-post: knut@namdalbruk.no

Les mer på Skorovas Gruber sine hjemmesider her.