Namsskogan kommune

Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor. Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og ski aktiviteter, samt at kommunen har to svømmehaller i og en stor flerbrukshall.

Infrastruktur
Namsskogan kommune har gjennom mange år satset sterkt på tilrettelegging for ung og gammel. Dette gjenspeiler seg i dag gjennom ei moderne og godt utbygd barne- og ungdomsskole med svømmebasseng og skolefritidsordning.

Kommunen har videre gode barnehagetilbud og et moderne alders- og sykeheim. Dette gir trygghet for alle generasjoner.

Kommunen kan ellers tilby attraktive boligtomter i regulerte områder til gunstig pris.
Ta kontakt med Namsskogan kommune for å uthøre deg om dette unike tilbudet.

Næringsarbeid
Kommunen ønsker flere næringsetablerere og flere innbyggere. Derfor utøves en aktiv næringspolitikk med støtte til nyetablerere og eksisterende virksomheter, både økonomisk og gjennom fysisk tilrettelegging og veiledning. Namsskogan kommune har et godt etablert næringsapparat som står til tjeneste.

Fakta om Namsskogan kommune:
Antall innbyggere: 916 ( pr. 01.06.08)
Areal: 1.417 km2
Tettsteder: Namsskogan, Brekkvasselv, Trones og Skorovatn
Kommunesenter: Namsskogan
Viktige næringsveier: Landbruk inkl. reindrift, turisme og industri.

Skoler:
Namsskogan skole
Trones skole

Barnehager:
Bamsebo barnehage (Trones)
Labbetussen barnehage (Brekkvasselv)
Lonet barnehage (Namsskogan)

Svømmehaller:
Namsskogan kommune har 2 svømmehaller i kommunen, og disse ligger på Trones og Namsskogan.

Flerbrukshall:
Namsskogan kommune har en flerbrukshall i håndballhalls størrelse. Denne ligger på Namsskogan sammen med Namsskogan skole.

Les mer på kommunen sin hjemmeside.

Gasta Design